Зааварчилгаа
1. "Үнэт цаасны загвар татаж авах" товч дээр дарж PDF файлыг татан авч А4 хэмжээтэй цаасан дээр хэвлэнэ.
2. Үнэт цаасны загвар хэвлэсэн цаасан дээрээ “Боловсролын баримт бичиг хэвлэх” товч дээр дарж хэвлэх туршилт хийнэ үү.
3. Хэвлэх үед цаасны байрлалыг хэвлэх төхөөрөмж дээр хэвтээ буюу “Landscape” тохиргоотой болгож тохируулна.
Үнэт цаасны загвар татаж авах Боловсролын баримт бичиг хэвлэх